Gaffeltruck

Få certifikatet i orden på blot 7 dage

På vores certifikatkurser i gaffeltruck lærer du;

  • at betjene maskinen sikkerhedsmæssigt forsvarligt

  • føre lasten korrekt

  • at stuve og stable godset 

  • og at udvælge egnet løftetilbehør.

Når du har gennemført et gaffeltruck kursus og modtaget et gaffeltruck certifikat, kan du betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne) og selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser.

Manøvrering af gaffeltrucks

På vores truck kursus lærer du, at føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks. Blandt andre eldrevne gaffeltruck, gas-/dieseldrevnegaffeltruck og selvkørende gaffelstablerer. 

Med forskellig opbygning og udstyr lærer du, at føre dit gods:

  • på ramper
  • i reolgange
  • i snævre rum
  • i lagerhaller

Du vil på kurset lære om korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.

Desuden vil du også lærer om eftersyn, risici, opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.

Bemærk

Adgangsbetingelser:

Du skal være fyldt 18 år og enten fremvise et gyldigt kørekort til almindelig bil (kategori C) eller en godkendt lægeattest fra din læge.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Kurser