Stillads offshore

Tag Offshorepakken på 35 dage

AMU-Vest  klæder dig på til at udføre forsvarligt og professionelt stilladsarbejde offshore.
Med vores offshore-pakke får du efterspurgte kompetencer til at kunne arbejde med rigning og stilladsbygning inden for olie, gas og vindindustri løbet af kun 35 dage.

På kurset lærer du om:

 • Anhugning
 • Faldsikringsudstyr
 • Forsvarlig rigning
 • Opbygning af stilladser
 • Rør og kobling

Når du har afsluttet denne uddannelse, kan du medvirke ved udførelse af arbejdsplanlægning, omfattende beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, planlægning af opgavens praktiske udførelse, inkl. afrigning af stilladset, samt gennemføre selve opgaverne.

Offshorepakkens indhold

Formålet med kurset er at du lærer at medvirke ved opstilling og nedtagning af offshore stilladsopgaver, omfattende montage af systemstilladser og hængestilladser med aluminiums-stilladser herunder aluminiumsdragere. Du vil kunne kombinere stål med aluminium på sikker og forsvarlig måde.

Kurser og moduler: 

Stilladsmodulet

 • Anvendelse af faldsikringsudstyr - med varighed af 1 dag
 • Rør og kobling, fritstående og facadestillads -  med varighed af 5 dage
 • Rør og kobling, hængestillads –  med varighed af 5 dage
 • Industristillads –  med varighed af 5 dage
 • Systemstilladser - offshore –  med varighed af 4 dage

Riggermodulet

 • Anhugning af byrder –  med varighed af 5 dage
 • Komplekse løfteopgaver for riggere -  med varighed af 10 dage
Tilvalgskurser
 • Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage –  med varighed af 2 dage
 • Tryktelte med stilladskonstruktioner - med varighed af 3 dage

Godt at vide

Et stillads kursus er for dig, der har et job eller søger et job, hvori der kan forekomme opsætning, ændring eller nedtagning af stilladser eller andre former for stilladsarbejde. 

Godt helbred og sund fysik

Som stilladsarbejder skal du helst have et almindeligt godt helbred og en god fysik.

Bemærk

Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Kurser

Hent en brochure her!