Brolægger

 
Som brolægger udfører du belægning og reperationer af torve, fortove, gågader og dele af parkanlæg og haver.
Ved gader og veje sætter du kantsten og belægger parkeringspladser, indkørsler og gadeudmundinger.
Du lærer at arbejde i og med forskellige materialer ud fra plantegninger og beregninger og omsætter ingeniørens tegninger til virkelighed.
 

Kurser