Bygge & anlæg

Byggebranchen mangler arbejdskraft

Der er en markant efterspørgsel på arbejdskraft i byggebranchen. Hos AMU-Vest tilbyder vi en lang række kurser inden for kloakrørlægger, kloakmester, anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Derudover har vi også sikkerhedskurser som ’Varmt Arbejde’ og ’Vejen som Arbejdsplads’.

Vi tilbyder følgende uddannelser og sikkerhedskurser:

Erhvervsuddannelser

  • Anlægsstruktør - med varighed af 4 år og 6 måneder
  • Bygningsstruktør - med varighed af 4 år og 6 måneder
  • Brolægger - med varighed af 4 år og 6 måneder

Andre uddannelser og kurser

  • Kloakmester uddannelse - med varighed mellem 35 og 45 uger
  • Kloakrørlægger uddannelse - med varighed mellem 35 og 45 uger
  • En lang række brolæggerkurser
  • Vejen som arbejdsplads - med varighed af 2 dage

Læs mere om uddannelserne nedenfor.

Arbejdet som brolægger

En brolæggers primære opgave er, at udføre granitbrolægning og andre belægninger på gader, veje, indkørsler, torve og pladser. Som brolægger får du et frit og selvstændigt arbejde.

Det er vigtigt, at belægningen bliver plan, og at den får en korrekt hældning, så regnvandet bliver ledt væk. Derfor anvender du bl.a. nivelleringsapparat og vaterpas. Når stenene er anbragt, stødes de på plads med et håndstempel, kaldet en brolæggerjomfru, eller de stødes maskinelt.

Arbejdet stiller krav til kreativitet hos dig som brolægger, da der hele tiden videreudvikles og eksperimenteres for at sikre, at de brolagte arealer, som lægges i dag, også fremtræder smukke fremover.

Du skal være indstillet på at arbejde udendørs hele året rundt og under skiftende vejrforhold, men tilgængelig kan du sætte varige aftryk i landskabet - til glæde nu og i fremtiden.

Store anlægshaller og stensikker god undervisning

Vores faciliteter består af 3 store anlægshaller, hvoraf den ene er tilegnet kloak- og rørlægger kurser, mens de to andre er til anlægs- og struktørarbejde. Du får derfor en AMU-uddannelse inden for virkelighedstro omgivelser.

Vores AMU-kursus undervisere er kompetente praktikere, der forstår at omsætte faglighed til forståelig viden. De har altid fokus på at hjælpe dig bedst muligt igennem kurset med en undervisning af høj kvalitet.

Kort om vores uddannelser og kurser

Du er med til at opføre bygninger og anlægge veje og pladser. Dit arbejde ses og bruges af mange mennesker og skal være sikkert og holdbart. Du ser brolæggerens arbejde overalt i byen.

Som anlægsstruktør anlægger du fortove og pladser, bl.a. i beton. Du lærer også at lægge rør og ledninger i jorden og etablere kloakker.

Som bygningsstruktør bygger du broer, tunneler, fabrikker, havne og boliger. Du arbejder med beton, træ, stål, glas, jern og plast. Arbejdsdagen foregår ofte højt oppe.

Brolæggeren lægger fliser og brosten på fortov og pladser, i indkørsler og gader. Brolæggeren har brug for sin kreative sans og skal være indstillet på at arbejde udendørs året rundt.

Du kan arbejde som ansat hos kommunen eller private byggefirmaer. 

I kloakeringsuddannelserne indgår alle naturligt forekommende kompetencebehov som fx nivellering, etablering og renovering af afløbsinstallationer, inspektion og spuling. Der undervises desuden i bortledning af spilde-, smelte- og regnvand fra både overflader, bygninger, anlæg og renseanlæg efter gældende regler.
 
Med en uddannelse som kloakrørlægger har du mulighed for at opnå bevis inden for området. Hvis du allerede har erfaring med regning/matematik og nivellering, kan forløbet gennemføres på 35 dage. Og sammen med en praktisk erfaring kan forløbet give merit til faglært struktør.

Kloakmester

Efter endt uddannelse som kloakrørlægger har du mulighed for at fortsætte som kloakmester og dermed blive kompetent til at varetage opgaver, der har med kloaksystemer og kloakering at gøre. Du får derfor bl.a. en vigtig indsigt i regler for kloakering.

Anlægsstruktør

Der er efterspørgsel på veluddannede medarbejdere inden for struktørfagene. Og derfor får du gode muligheder for at få job eller læreplads efter endt uddannelse. Du får desuden med et AMU-kursus nødvendige certifikater og sikkerhedsuddannelser, som arbejdet i branchen kræver.

Bygningsstruktør og brolægger

Som struktør eller brolægger arbejder du med de store byggerier og anlægsopgaver ved fx sygehusbyggeri, kontorhuse, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser.
Du lærer at arbejde i og med forskellige materialer ud fra plantegninger og beregninger og omsætter ingeniørens tegninger til virkelighed.

Sikkerhedskurser:

  • Varmt arbejde: læs mere her
  • Vejen som arbejdsplads: læs mere her

Kurser

Brolægger
Bygge Anlæg
Kloakering & rør
Kloakmester
Vejen som arbejdsplads
Øvrige kurser