Vejen som arbejdsplads

Certifikat på 2 dage

Dette kursus er et certifikatkursus. Du skal derfor bestå en prøve, som udfærdiges af Vejdirektoratet. Certifikatet har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal generhverves.

Bygherrekrav

Med dette AMU-kursus lærer du, at efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

Du certificeres i:

  • Gundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler
  • Korrekt udførelse af afmærkning af vejarbejde med opsætning af skilte
  • Afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse
  • Godkendt afmærkningsmateriale
  • Viden om ulykkesfaktorer, ved mangelfuld afmærkning

Bemærk

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for Råden over Vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Kurser