Kloakmester

Bliv kloakmester på kun 62 dage

Som kloakmester omfatter dit arbejdsområde afløbsinstallationer under terræn og videre ud i jorden. En stor del af dit arbejde som kloakmester går ud på, at finde fejl på gamle ledninger og at rense og reparere defekte systemer. Som autoriseret kloakmester vil du have ansvaret for, at reglerne om afløbsinstallationer bliver overholdt. Du får et solidt kendskab til drift og vedligeholdelse af rørsystemer og lærer om ledningsarbejde og rørtyper. Du får også viden om de standarder og den lovgivning, der gælder på området.

Uddannelsens opbygning & fremtiden

Kloakmesteruddannelsen består af 3 dele:

  • Miljødel på 21 dage
  • Lovgivningsdel på 31 dage
  • Praktisk del på 10 dage

For at deltage på kloakmesteruddannelsen skal du have gennemført kloakrørlæggeruddannelsen eller have tilsvarende kompetencer.

Der er særdeles gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse, da kloakfaget er i fremdrift og der er stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Kurser