Enhedslaster

Du lærer med dette kursus, at opbygge stykgods i varierende størrelser som enhedslaster samt opbygge og sikre forskellige former for enhedslaster på havne-, terminal- og lagerområdet.

Efter endt kursus kan du bl.a. opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder.

Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

Du lærer at udføre arbejdsopgaverne på en sikkerhedsmæssig korrekt måde.

Kurset har en varighed af 5 dage.

Kurser
Lager Åbent værksted uge 44 - 50
6 ugers jobrettet
Positivliste Sydjylland
Se 1 hold
Løbende optag