EU-bevis

Lovpligtig efteruddannelse på 5 dage

Både som buschauffør og godschauffør er der krav om, at du gennemfører den lovpligtige EU-efteruddannelse hvert 5. år.
Her får du opdateret din viden om de nyeste regler og retningslinjer inden for bl.a. færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletidsregler, trafiksikkerhed, opdatering af førstehjælp m.m.

EU-bevisets opbygning

Efteruddannelse skal medvirke til at øge færdselssikkerheden, forbedre miljøet og sikre, at det er professionelle chauffører, der udfører jobbet.Her kan du læse mere om efteruddannelse for alle kommende og nuværende erhvervschauffører.

Den 1. januar 2018 lancerede styrelsen en ny model for den obligatoriske efteruddannelse for erhvervschauffører. Den nye model åbner mulighed for, at efteruddannelsen gennemføres i tre moduler af henholdsvis 2 + 2 + 1 dag(e):

  • Modul 1 har en varighed af 2 dage og omfatter obligatorisk indhold.
  • Modul 2 har en varighed af 2 dage og omfatter brancherettet indhold.
  • Modul 3 har en varighed af 1 dage og omfatter valgfrit indhold.

Hvornår kan du tage dit EU-bevis?

På AMU-Vest har vi hele tiden nye hold, så du kan tage uddannelsen, så snart tiden er inde.

Når dit EU-kvalifikationsbevis er ved at udløbe, så kan du forny det inden for en 3-måneders periode inden udløbsdato, og få restperioden med over på det nye bevis.

Bemærk

Adgangsbetingelser:

Du skal have et gyldigt kørekort, som du skal kunne forevise gyldigt kørekort over for AMU-Vest.

Hvis du aldrig har haft et EU- chaufføruddannelsesbevis, skal dit kørekort være udstedt - for bus før den 10.september 2008 – for lastbil før den 10. september 2009.

Eu bevis gods: kategori C til lastbil.

EU-bevis bus:  kategori D til Bus - erhverv.

Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørsel og på forlangende forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset under kørslen.

Kurser

Hent en brochure her!