ADR-bevis

Skal du køre med farligt gods?

Sikkerhed er en topprioritet, når farligt gods skal transporteres. Derfor er det lovpligtigt at have særlig uddannelse, når man skal håndtere farligt gods af forskellig typer.

Er du klar til at tage et stort ansvar? Så kan du opkvalificer dine kompetencer og få endnu flere jobmuligheder.
Hos AMU-Vest tilbyder vi en række forskellige ADR-kurser, og vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvilke ADR-kurser du har brug for.

Søg nye veje med et ADR-bevis

Betegnelsen ADR stammer fra en ADR-konvention om international transport af farligt gods på landeveje. ADR-uddannelse er obligatorisk for at kunne transportere eksempelvis faremærkede produkter, dieselolie, gasflasker m.m. på offentlige veje. 

ADR-kurserne henvender sig til dig, der ønsker at kunne transportere farligt gods i forskellige typer emballage enten nationalt eller internationalt. Du bliver uddannet i at identificere, læsse, transportere og håndtere forskellige typer af farligt gods, så du kan sikre både dig selv og dine omgivelser i processen. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 

Når du har gennemført de nødvendige kurser i transport af farligt gods, åbner du op for nye karrieremuligheder inden for transportbranchen. 

Meld dig til det rette kursus og kom godt fra start

For at få et ADR-bevis skal chauffører altid have gennemført et grundkursus, mens specialiseringskurser vælges til efter behov.

Overvej med det samme, om du – udover grundkursus - har brug for et specialiserings kursus i klasse 1, klasse 7 og/eller tank. Hvis du har brug for det, vil det som regel være en fordel at tage kurserne i et samlet forløb (heldækkende kursus) sammen med grundkurset.

Overblik over vores ADR-kurser:

  • ADR Grundkursus - vejtransport af farlig gods i emballage
  • ADR Grund og klasse 1
  • ADR Grund- og tank + klasse 1
  • ADR Repetition grundkursus (Stykgods)
  • ADR Repetition Grundkursus + klasse 1
  • ADR Repetition Grundkursus + tank
  • ADR Repetition Grundkursus + klasse 1 + tank
  • ADR Specialiserings kursus klasse 7

Derudover udbyder AMU-Vest nogle øvrige kurser der relaterer sig til ADR Farligt gods

  • Sikkerheds kursus ved farligt gods

Bemærk

Adgangsbetingelser:

  • Man skal som minimum have kørekort B eller til traktor (motorredskab).
Til repetitionskurserne skal man have et gyldigt ADR-bevis, dette skal forevises AMU-Vest.

Gebyr for udstedelse af ADR bevis: kr. 320,- 

ADR beviset skal medbringes under kørsel og på forlangende forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset under kørslen.

Bemærk at på visse ADR-kurser kan undervisningstiden ligge udover den normale undervisningstid fra 8-15.24.

Ønsker du yderligere information, da kan du kontakte kundeservice via mail på kundeservice@amu-vest.dk eller telefon på 79 14 03 22.

Kurser

Hent en brochure her!