EUD Overfladebehandling

Sådan kommer du ind på uddannelsen

Næste optag på grundforløb 2: 

Overfladebehandler grundforløb 2: 15.01.24

Overfladebehandler grundforløb 2: 05.08.24

Bemærk at det er muligt at tilmelde sig op til 4 uger efter opstart.

Sådan kommer du ind på uddannelsen

Uddannelsen foregår hos delvist hos AMU-Vest og Tradium i Randers, og du kan begynde på din erhvervsuddannelse som overfladebehandler på denne måde:

Grundforløb

  • Når du vælger grundforløbet, starter du uddannelsen direkte på skolen. Grundforløbet for uddannelsen i overfladebehandling hedder: ”Overfladebehandler”. Du søger ind via Optagelse.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt vores kundeservice på tlf. 79 14 03 22.

Med speciale indenfor konstruktion eller komponenter

Som overfladebehandler med specialet konstruktion, arbejder du på skibsværfter inden for jern og metalindustrien, vindmøllefabrikker og mange andre steder i offshore og vindindustrien. Uddannelsen til overfladebehandler giver en grundlæggende viden om forsegling ved hjælp af overfladebehandling.

Du arbejder med forskellige teknikker og metoder til lakering, galvanisering og metallisering, der styrker og rustbeskytter elementerne.

Du arbejder med forbehandling af emnerne, enten ved mekanisk bearbejdning eller ved kemisk behandling og afrensning. Under uddannelsen lærer du også om, hvordan man håndterer affald og restprodukter i forbindelse med arbejdet, og du lærer om sikkerhed.

Uddannelsens opbygning afhænger af din alder og eventuelle tidligere arbejdserfaring.

Hovedforløbet er opdelt i 3-5 skoleperioder. Du skal normalt have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at starte på hovedforløbet. I mellem skoleperioderne er du i praktikforløb i virksomheden.

Du kan afslutte uddannelsen som overfladebehandler (trin 1) eller som overfladebehandler med specialet konstruktion (trin 2) eller komponenter (trin2).

På AMU-Vest kan du gennemføre uddannelsen som overfladebehandler og overfladebehandler med specialet konstruktion i et samarbejde med Tradium i Randers.

GF 2 starter på Tradium i Randers.

Du kan kontakte skolens vejledere: 

Thomas Kühl   (hvis du er over 25 år)
Mobil 25 22 97 71
Mail tak@tradium.dk    

eller

Bjarne Lauridsen
Mobil 22 20 01 67
Mail bul@tradium.dk

Tradium hovednummer:  Telefon 87 10 04 01

Eksempel på opbygning af uddannelsen

Se eksempel på uddannelsens opbygning her: Overfladebehandleruddannelsen

Hvis du er over 25 år og har erfaring fra arbejde i branchen eller har en anden uddannelse, kan dit uddannelsesforløb afkortes. Du skal derfor starte med at få en RKV, realkompetencevurdering, der bruges som udgangspunkt for din uddannelsesplan.

RKV

  • Overfladebehandleren (trin 1) arbejder med alt det grundlæggende inden for faget
  • Overfladebehandleren med specialet konstruktion, arbejder med opmålinger, beregninger og udførelse af større overfladebehandlinger på f.eks. vindmøller og store stålkonstruktioner. Du får viden om, hvordan man etablerer en arbejdsplads i forbindelse med den konkrete opgave, og du arbejder med at metallisere og vådlakere efter specifikke krav
  • Overfladebehandleren med specialet komponenter, arbejder med både manuel og kemisk forbehandling og pulverlakering med specifikke krav til lagtykkelse. Du lærer også vådlakering, og du arbejder både med manuelle og automatiserede processer, f.eks. i møbelindustrien og metalindustrien.

GF1, 20 uger - Grundforløb

Indgangen Teknologi, byggeri og transport kan du tage på f.eks. Rybners eller en anden erhvervsskole der udbyder GF1. Der er normalt optag i januar og august måned.

GF2, 20 uger - Grundforløb

Starter på AMU-Vest/Tradium normalt i januar og august måned. Starten følger optaget på Tradium i Randers.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger: Se mere på ug.dk

Hvis du er over 25 år og har erfaring fra arbejde i branchen eller har en anden uddannelse, kan dit uddannelsesforløb afkortes. Du skal derfor starte med at få en RKV, realkompetencevurdering, der bruges som udgangspunkt for din uddannelsesplan. Se mere på om Erhvervsuddannelser for voksne | UddannelsesGuiden.

Hvis du har mere en 2 års relevant erfaring fra branchen kan du måske starte direkte på hovedforløbet uden praktikplads.

Du skal selv finde en praktikplads inden start på Hovedforløbet og opfylde overgangskravene.

lærepladsen.dk kan du finde en oversigt over godkendte praktiksteder. Se mere om uddannelsen på Industriens uddannelser Overfladebehandler, konstruktion - Industriens Uddannelser.

Læs mere
Brochure