Realkompetencevurdering (RKV)

Realkompetancevurdering - RKV før en erhvervsuddannelse for voksne.

RKV er et lovkrav for alle over 25 år, som skal i gang med en erhvervsuddannelse.

En realkompetencevurdering inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor eller hvordan de er erhvervet. RKV'en varer fra ½ og op til 10 dage.

I vurderingen ser vi især på 3 ting:
·         Har du erhvervserfaring?
·         Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
·         Har du uddannelse - ud over grundskolen?

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om din arbejdserfaring og uddannelse er relevant og dermed om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din uddannelse.

En realkompetencevurdering foretages altid med udgangspunkt i målene for den erhvervsuddannelse, du har søgt ind på. Alt efter hvilken uddannelsesretning, du vælger udarbejdes en uddannelsesplan for dit forløb på EUV.

Selv om du ikke har erhvervserfaring eller tidligere uddannelse, begynder du på en euv, hvis du er fyldt 25.
Vil du vide mere, så kontakt AMU-Vest, tlf. 79 14 03 22.

Læs mere her: www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/rkv-til-euv