Om Erhvervsuddannelser

Hvad er EUD og EUV

En erhvervsuddannelse (EUD og EUV) er en faglig uddannelse. Selv om uddannelserne er for både unge og voksne, regnes de til ungdomsuddannelserne. Det betyder, at de bygger på en grundskoleuddannelse, dvs. normalt 9 års skolegang.

EUD er for elever under 25 år, EUV er for elever over 25 år.

Kort om uddannelserne

Erhvervsuddannelser skifter mellem perioder på skole og perioder i praktik. Du er mest i praktik. Uddannelserne varer normalt 3 - 4 år, men kan variere fra 2 - 5 år.

For voksne over 25 år kan uddannelserne dog være tilrettelagt som særlige forløb, der er kortere, og i nogle tilfælde uden praktikforløb.

Uddannelserne er opdelt i grundforløb, GF1 og GF2, samt hovedforløb med et antal skoleperioder.

Grundforløb 1 (GF1)

GF1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen. For at komme ind på GF1 skal du have et gennemsnit på 02 ved folkeskolens afgangsprøve i hhv. dansk og matematik (begge fag skal være bestået hver for sig). Derudover skal du besidde de nødvendige personlige og sociale kompetencer – altså være uddannelsesparat. OBS! Du kan kun begynde på GF1 én gang.

Når du skal starte på GF1, vælger du dig ind på et hovedområde og en fagretning. GF1 introducerer til forskellige erhvervsfaglige områder inden for det eller de hovedområder, fagretningen dækker. Desuden giver GF1 generelle erhvervsfaglige og almene kompetencer.

Grundforløb 2 (GF2)

Hvis det er mere end et år siden, at du gik ud af folkeskolen, og hvis du er under 25 år, så kan du starte direkte på GF2 og dermed springe over GF1.

GF2 er for dig, der har gennemført grundforløb 1. Det er også for dig, som er under 25 år, og som ikke kommer direkte fra folkeskolen – og dig, der er over 25 år, og som ikke har erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Det er stadig et krav, at du har et gennemsnit på minimum 02 i dansk og matematik fra grundskolen. Alle elever, som har en uddannelsesaftale (praktikplads), starter på GF2 uanset alder. På GF2 har du valgt fag/uddannelse. GF2 afsluttes med både praktiske og boglige prøver inden for faget.

Se denne oversigt over opbygningen, kilde www.ug.dk

Oversigt over Erhvervsuddannelserne

Start på uddannelsen

Grundforløbet foregår normalt på skole.

Du kan begynde din uddannelse via skolevejen eller via praktikvejen før grundforløbet.

Du kan også vælge at starte uddannelsen i ny mesterlære, hvor du får det meste af grundforløbet i virksomheden.

Hovedforløbet veksler mellem praktikophold og undervisning på skole.

Hvis du er over 25 år, starter din uddannelsen med en RKV, Realkompetencevurdering, hvor dine tidligere uddannelser og erhvervserfaring kan give dig merit for dele af uddannelsen.