Vejledning til og på erhvervsuddannelserne

Vejledning til og på erhvervsuddannelserne

Uddannelses- og fastholdelsesvejledning, støtte og rådgivning om specialpædagogisk støtte varetages af

Jesper Køhler Christensen
jkc@rybners.dk
Struktør og overfladebehandler - Grund- og hovedforløb

Joan Zanny Skjødt Frederiksen
jzf@rybners.dk
Havn og terminal – Grund- 2 og hovedforløb

Yvonne K. Hyldig
yh@amu-vest.dk
Serviceassistent og rengøringsteknik


Har du som kommende elev behov for en dialog om pædagogisk støtte, har du behov for støtte til læsning, skrivning eller andet, kan du altid kontakte AMU-Vest på telefonnummer 7914 0322.
 
Vi vil hjælpe dig videre til både din kontaktlærer på uddannelsen eller en vejleder, som kan støtte dig, hvis du har behov for det i løbet af din uddannelse.

Er du elev på Overfladebehandleruddannelsen og har din uddannelse ved både AMU-Vest og Randers, kontaktAMU-Vest og vi hjælper dig videre.