Udlån og indlån af kurser 2015

40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise
AMU Syd (621407)           20/05-15/04-2015

45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Rybners (280560)             01/04-30/06-2015

46508 Udveksling og vedligeholdelse af virksomhedens web
Rybners (280560)             01/04-30/06-2015

44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database
Rybners (280560)             01/04-30/06-2015             01/01-31-03-2016

44361 Desktop Publishing i virksomheden
Rybners (280560)             01/04-30/06-2015             01/01-31-03-2016

45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Rybners (280560)             01/04-30/06-2015             01/01-31/03-2016

45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Rybners (280560)             01/01-31/03-2016

46508 Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web          
Rybners (280560)             01/01-31/03-2016

40658 Produktionsstyringsoptimering for operatører v.h.a.Lean
Rybners (280560)             14/09-12/11-2015

42903 Køreteknik ajourføring
Rybners (280560)             13/01-13/01-2015             19/01-19/01-2015

43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Rybners (280560)             05/01-28/01-2015

44672 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper
Rybners (280560)             25/03-26/03-2015             17/06-18/06-2015

45622 Medarbejdernes personlige ressourser i jobbet
Rybners (280560)             09/03-27/03-2015             01/06-02/06-2015             03/06-03/06-2015

40967 Lagerøkonomi
EUC Syd (567401)             01/11-18/12-2015             01/01-31/03-2016

44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner
EUC Syd (567401)             01/01-31/03-2015             01/05-30/06-2015             01/11-18/12-2015             01/01-31/03-2016

45097 Logistik og samarbejde
EUC Syd (567401)             01/01-31/03-2015             01/05-30/06-2015             01/11-18/12-2015             01/01-31/03-2016

45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene
EUC Syd (567401)            01/11-18/12-2015             01/01-31/03-2016

47894 Lagerstyring med it- grundlæggende funktioner
EUC Syd (567401)            01/01-31/03-2015             01/05-30/06-2015             01/11-18/12-2015             01/01-31/03-2016

46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere
EUC Syd (567401)            01/11-18/12-2015             01/01-31/03-2016

46939 Lagerstyring med it
EUC Syd (567401)            25/08-01/09-2015             09/11-18/12-2015             01/01-31/03-2016