Udlån og indlån af kurser 2022

Indlån

44337 Oprettelse af database til Jobbrug
Rybners (280560) 06.12.2021 - 31.03.2022

44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database
Rybners (280560) 06.12.2021 - 31.03.2022

45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Rybners (280560) 06.12.2021 - 31.03.2022

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster
Rybners (280560) 06.12.2021 - 31.03.2022

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
Rybners (280560) 06.12.2021 - 31.03.2022

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
Rybners (280560)  01.01.22-31.03.22
 
40750 Præsentation af tal i regneark
Rybners (280560)  01.01.22-31.03.22
 
40754 Anvendelse af Pivot-tabeller
Rybners (280560)  01.01.22-31.03.22
 
44346 Design og automatisering af regneark
Rybners (280560)  01.01.22-31.03.22

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystem
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

40750 Præsentation af tal i regneark
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

40754 Anvendelse af pivot-tabeller
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

44337 Oprettelse af databaser til jobbrug
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

44346 Design og automatisering af regneark
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
Rybners (280560) 01.04.2022 - 30.06.2022

Udlån

45734 Personlifte og arb.platforme-anv. og sikkerhed
AMU-Nordjylland (851420) 07.01.22

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 01.01.2022-01.02.2022

48596 Ergonomi indenfor ufagl. og faglærte job (F/I)
SOSU Esbjerg (561415) - 09.02.2022 - 11.02.2022

43937 Anvendelse af 5-s modellen for operatører
Rybners (280560) 06.01.2022 - 15.02.2022
 
49376 Samarbejde i teams 
Vejen Business College (575402) 01.03.2022 - 02.03.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 08.02.2022 - 10.02.2022

43927 Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Rybners (280560) 16.02.2022-31.03.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 25.02.2022 - 02.03.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 06.05.2022-10.05.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 07.06.2022-09.06.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 19.09.2022-21.09.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 04.04.2022-06.04.2022

49264 Tavlemøder
Rybners (280560) 04.05.2022-04.05.2022

49264 Tavlemøder
Rybners (280560) 09.05.2022-09.05-2022

47085 LEAN support i produktionen
Rybners (280560) 20.06.30.06.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 20.06.2022-30.06-2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 11.05.2022-06.06.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 10.06.2022-17.06.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 29.09.2022-03.10.2022

49265 Håndtering af uheld og ulykker
Rybners (280560) 01.07.2022-10.07.2022

49376 Samarbejde i teams
Vejen Business College (575402) 05.12.2022-08.12.2022